• Building a Better World through Better Engineering

Igniton SCADA, nền tảng mới cho thu thập dữ liệu,hướng tới vạn vật kết nối.

IGNITION có thể Kết Nối, Thiết Kế, và Mở Mộng mà không có giới hạn

Ignition không giới hạn, vì vậy chi phí cho máy chủ trung tâm là rất thấp , bạn có thể kết nối tất cả dữ liệu của mình, thiết kế bất kỳ loại ứng dụng công nghiệp nào một cách dễ dàng và triển khai trên web cho bất kỳ ai, ở mọi nơi – tất cả trên một nền tảng phổ biến cho tự động hóa công nghiệp.


 Đâu tiên thế nào là kết nối không giới hạn

     Ignition cho phép kết nối tất cả các thiết bị, xem và quản lý toàn bộ hệ thống của bạn từ một nơi

Đọc, ghi các tags từ PLC và từ cơ sở dữ liệu

Không giới hạn về số lượng Tags và thiết bị kết nối (PLC, Databases, và các thiết bị bạn muốn)

Kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào và truy cập vào dữ liệu từ các Tags thông qua Cloud một cách dễ dàng.

Ignition đóng vai trò là trung tâm cho tất cả các thiết bị ở nhà máy của bạn và tích hợp toàn bộ hệ thống. Bất kì thương hiệu PLC, thiết bị điều khiển có truyền thông nào, kiểu máy hoặc nền tảng phần mềm SCADA  nào, Ignition đều có thể  kết nối với thiết bị của nhà máy một cách thuận tiện và dễ dàng thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu SQL, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa sản xuất và IT.

Thế nào là thiết kế không giới hạn

Không giới hạn về người thiết kế trong cùng một dự án và không mất thêm chi phí, thông thường với các phần mềm SCDA thế hệ cũ khác, bạn phải mua Scada Run time theo giới hạn, và cả gói thiết kế cũng mua riêng, nên thôgn thường các nhà thầu tự động hoá chỉ mua cho bạn với gói hạn chế nhất và bạn không có khả năng chỉnh sửa, mở rộng hệ thống SCADA trong tương lai, hoặc gặp nhiều khó khăn khi thêm các tính năng, thiết bị mới vào hệ thống SCADA hiện hữa.

Với Ignition Scada, bạn có thể Run-time và thiết kế Scada không giới hạn mãi mãi.

Các designers có mang tất cả các dữ liệu của nhà máy, các hệ thống, về cùng một môi trường làm việc tích hợp đơn giản, được thiết kế đặc biệt để có thể xây dựng các ứng dụng một cách nhanh hơn.

Ignition bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần để tạo ra bất kỳ loại ứng dụng công nghiệp nào. Ignition Designer kết hợp một thư viện phong phú, liên kết dữ liệu dễ dàng, cũng như các công cụ mạnh mẽ để vẽ và thiết kế, vào một môi trường phát triển được tích hợp đầy đủ.

Thế nào là mở rộng không giới hạn

Tùy chỉnh hệ thống của bạn với các mô-đun riêng lẽ của phần mềm 

Khởi chạy dự án trên trên các thiết bị mọi lúc mọi nơi thông qua wed brower

Giám sát hiểu suất toàn bộ hệ thống của bạn vô cùng hiểu quả

Ignition sẽ lấy dữ liệu thời gian thực quan trọng của bạn cho bất cứ ai ở bất cứ đâu. Cùng một lúc, có thể khởi chạy một số lượng không giới hạn các máy con (Clients) 

Bạn có thể làm bất cứ gì bạn muốn với Ignition trong nhà máy bạn, thậm chí chúng ta có thể không tới công ty, nhưng mọi hoạt động của nhà máy đều có thể giám sát, điều khiển qua chiếc Smartphone của bạn một cách mượt mà, thậm chí có thể xem luôn camera tại các máy quan trong, hoặc dây chuyền công nhân đang sản xuất.

Nếu thấy thú vị, hãy gọi cho Á Đông Engineering ngày hôm nay: 0888 517 101