• Building a Better World through Better Engineering

About Us

ADE offers plant-wide technology, engineering, integration and project management, training and installation, testing, commissioning to ensure our project result meet our clients’ expectations. Our goal is to make sure you maximize the efficiency of your equipment while keeping costs under control.
ADE brings a many-years of expertise to your industrial control opportunities, including engineers, technologists and project managers that are ready to team up with your resources. We support a wide variety of customers across numerous sectors, enabling us to see the bigger picture and recommend innovative solutions based on industry best practices. Our specialists & engineers have experience in the following industries: Cheminal, Food & Beverage, Water, Feedmill, Automotive and many others.
Currently, we are authorized integration partner of Inductive Automation, Emerson, … and is sale partner of many well-known industrial manufacturers.

VISION

AD Engineering is a leading global provider of electrical products, solutions, integrated systems, electrical systems, measurement and control services in Southeast Asia.

MISSION

AD ENGINEERING brings the optimized benefits to customer by providing comprehensively solutions:

– Control system design, optimized automation.
– Electrical design, software, engineering and training.
– Factory automation, automatic guided vehicle and robotics.
Bring the committed solutions and quality to customers, the benefits of customer is our operation core value

CORE VALUE

Building the success along with partners base on 4 core values:

Honest – Profession – Efficiency – Community

– Honest: Giving the exactly commitment to customers, partners
– Profession: Developing the optimized solutions, products in order to fulfil the customers’s requirments.
– Efficiency: Enhancing the self-study, creation, applying the technology to improve the working operation efficiency.
– Community: ADE is always aiming to the improvement of company’s operation to maintain the benefits, environment protection for the future enterprise and society’s durable development.

Recent projects

Igniton SCADA, nền tảng mới cho thu thập dữ liệu,hướng tới vạn vật kết nối.

IGNITION có thể Kết Nối, Thiết Kế, và Mở Mộng mà không có giới hạn Ignition không giới hạn, vì vậy chi phí cho máy chủ trung tâm là rất thấp , bạn có thể kết nối tất cả dữ …

Read More

Công nghiệp 4.0 hay internet vạn vật công nghiệp IIOT- Điều gì làm bạn thích thú?

Các thuật ngữ được thường được sử dụng thay thế cho nhau và thường được đề cập đến trong ngành công nghệ công nghiệp, mục tiêu của chúng là khác nhau, vậy chúng ta cần phải hiệu rõ hai thuật …

Read More

Cơ bản của hệ thống quản lý năng lượng

Bạn đang tìm hiểu về hệ thống quản lý năng lượng cho nhà máy, hay cho toà nhà thương mại, căn hộ chung cư( điện, nước, ga….) của bạn, mà bạn không biết được tất cả cả tiêu hao này …

Read More

Lý do công ty tư vấn SCITEK chọn Phần mềm thiết kế điện EPLAN

GIẢI PHÁP EPLAN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN SCITEK Sau đây là 1 câu chuyện thực tế xảy ra tại công ty tư vấn kỹ thuật phát triển nghiên cứu hàng không và công nghiệp SCITEK. SCITEK đã sử dụng phần …

Read More

Testimonials